Yiming

lego小人

Yiming认证  - 上传于2 年前

模型描述

自己建模的乐高小人,按照1:1大小建模,有高精度打印机的朋友可以打印出来为自己的乐高积木增添一份不一样的风采,低精度打印机的玩家可以放大三倍,然后做成自己独特的钥匙扣~

文件名 下载次数 文件大小
ZHANG YIMING MINIFIGURE RIGHT LEG.stl

最后更新:2 年前

10 283.77 KB 下载 雕刻 打印
ZHANG YIMING MINIFIGURE HAND.stl

最后更新:2 年前

9 242.86 KB 下载 雕刻 打印
ZHANG YIMING MINIFIGURE HEAD.stl

最后更新:2 年前

9 325.96 KB 下载 雕刻 打印
ZHANG YIMING MINIFIGURE BODY 1.stl

最后更新:2 年前

9 239.24 KB 下载 雕刻 打印
ZHANG YIMING MINIFIGURE LEFT ARM.stl

最后更新:2 年前

9 265.12 KB 下载 雕刻 打印
ZHANG YIMING MINIFIGURE LEFT LEG .stl

最后更新:2 年前

9 283.77 KB 下载 雕刻 打印
ZHANG YIMING MINIFIGURE BODY 2.stl

最后更新:2 年前

9 920.88 KB 下载 雕刻 打印
ZHANG YIMING MINIFIGURE RIGHT ARM.stl

最后更新:2 年前

9 264.93 KB 下载 雕刻 打印
花起尘中醉
花起尘中醉  - 8 月前说:
[good]
花起尘中醉
花起尘中醉  - 8 月前说:
[坏笑]
花起尘中醉
花起尘中醉  - 8 月前说:
[笑cry]
该模型属于卡通动漫分类