FGJ工作室

拼装武士女孩手办

FGJ工作室认证  - 上传于1 年前
文件名 下载次数 文件大小
Face.stl

最后更新:1 年前

6 3.45 MB
Leftarm.stl

最后更新:1 年前

6 2.45 MB
Pedestal.stl

最后更新:1 年前

6 3.23 MB
Ponytail.stl

最后更新:1 年前

6 2.68 MB
Ribbon.stl

最后更新:1 年前

6 2.25 MB
Rightarm.stl

最后更新:1 年前

6 2.78 MB
Legs.stl

最后更新:1 年前

6 20.11 MB
Body.stl

最后更新:1 年前

6 13.34 MB
快乐3D
快乐3D  - 1 年前说:
不错,谢谢分享!!!
该模型属于卡通动漫分类