Just To 丝

旅行青蛙 蜗牛 来访朋友

Just To 丝认证  - 上传于1 年前

模型描述

呱呱外出时,打开游戏看到庭院里有一只小蜗牛梅梅,就是来访的朋友啦,点击它可以选择之前呱呱带回来的名特产送给蜗牛吃。

201811910313142849.jpg

文件名 下载次数 文件大小
Awo.stl

最后更新:1 年前

9 2.63 MB
翱翔
翱翔  - 11 月前说:
[鼓掌]
众迎三维科技
众迎三维科技  - 1 年前说:
[允悲]
Paul
Paul  - 1 年前说:
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
该物品为商场用品
66666666
该模型属于动物模型分类